Bahasa Kiasan

Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. Dengan kata yang lain, maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut. Dalam bahasa kiasan, sesuatu perkataan, frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya.

Dalam bahasa kiasan, kita membuat perbandingan akan sesuatu perkara dengan benda yang lain. Perbandingan ini dibuat melalui bandingan yang nyata dengan atau tanpa menggunakan kata bandingan tertentu. Kita hanya mengiaskan sesuatu yang dimaksudkan itu dengan benda atau perkara yang lain.

Pendeta Za’ba mengatakan bahawa bahasa kiasan ialah bahasa yang mencakapkan sesuatu perkara dengan mengiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebut bandingan antaranya atau dengan tiada menyebutkan bandingan lagi; tujuannya supaya menambahkan terang sesuatu yang dikatakan atau diceritakan dan menguatkan makna. Inilah keistimewaan bahasa kiasan.

Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan, antaranya termasuk jari seperti susun sirih, kuncup seperti sulur bakung, manis umpama lautan madu, tinggi macam galah, dan tumit umpama telur dikupas. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal, mat jenin, ayam tambatan, pelanduk dua serupa dan puteri lilin.

Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan, iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini, terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas, iaitu tidak bergantung pada konteksnya. Misalnya makna kaki ayam, anak emas, dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun.

Selain itu, bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. Misalnya biar lambat asal selamat; sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit; dan hendak seribu daya, tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut.

Sebaliknya, bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya; seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. Semua peribahasa yang tersenarai mempunyai maksud yang khas. Ular yang menyusur akar, tidak akan hilang bisanya bermaksud orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya, seperti talam dua muka bermakna orang yang berbuat baik kepada dua orang berseteru. Peribahasa seperti bajak wangkang makan diangkat pula bererti seseorang yang gemar dipuji orang.

Pengucapan yang menggunakan bahasa kiasan merupakan pengucapan yang halus dan dapat meningkatkan imej seseorang apabila orang itu menggunakannya dalam pertuturan. Mereka yang menggunakan bahasa kiasan sewaktu berbicara dengan orang lain digolongkan sebagai orang yang berbudi bahasa serta bijak berbahasa. Hal ini begitu jelas apabila wujudnya bahasa kiasan seperti ke sungai besar yang bermaksud ingin membuang air besar, dan bahasa kiasan datang bulan yang bermaksud datang haid. Pembicara yang bijak berbahasa kiasan sudah tentu memilih bahasa kiasan ini untuk menggantikan kata-kata yang kurang enak didengar.

Namun demikian terdapat juga unsur kata bahasa kiasan yang diubah dan disesuaikan dengan faktor budaya dan tuntutan bahasa Melayu itu sendiri. Misalnya, ungkapan kiasan ke sungai besar sudah jarang-jarang kita dengar; sebaliknya digantikan dengan buang air besar.

Apakah tujuan penggunaan bahasa kiasan ini dalam percakapan? Tujuannya adalah untuk menajamkan percakapan dan memberikan kesan yang mendalam pada hati dan fikiran pendengar. Selain sebagai perhiasan kerana bahasa kiasan banyak menggambarkan nilai estetika yang dikaitkan dengan alam semesta, penggunaannya merupakan satu cara untuk mengelakkan seseorang menyebut sesuatu perkara yang boleh menyebabkan rasa malu, takut atau kurang manis apabila didengar oleh orang lain. Hal ini melibatkan nilai kesantunan berbahasa seseorang.

Ada pelbagai jenis bahasa kiasan, seperti kiasan asal, kiasan berpindah, kiasan terus, kiasan bersajak, kiasan berbunga, kiasan pemanis/halus, kiasan melompat, kiasan melarat, dan kiasan berkacau. Jenis-jenis kiasan ini akan saya bicarakan dalam tulisan yang akan datang.

INFORMASI MUNSYI BAHASA-http://www.tutor.com.my

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s